barcode in Oslo

Samfunnsbygger rollen

Å gi innbyggerne relevant, brukertilpasset og aktuell informasjon om nærmiljøet.

Helhetlig nærmiljø-informasjon/ kommunikasjon samlet på en plattform.

Å gi ideelle og kommersielle virksomheter nye vekstmuligheter i nærmiljøet.

Å skape best mulig kommunikasjon og minst mulig avstand mellom offentlige myndigheter og innbyggerne i lokalsamfunnet.

Å løfte frem lokale hverdagshelter, som bidrar til å fremme mangfold og integrering i nærmiljøet og som gjør en stor jobb for grupper i nærmiljøet.

Å bidra til at den lokale frivilligheten og de lokale ressursene skaper bærekraftige, omsorgsfulle nærmiljøer.

Community skal være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av nærmiljøet, og det grønne skifte.