Retningslinjer

I Community har vi som mål å sikre at alle brukere i de forskjellige nærmiljøene, føler seg trygge, velkommen, respekterte og inkluderte.

Derfor jobber Community hardt for å levere en pålitelig plattform hvor folk kan jobbe sammen for å utvikle inkluderende samfunn og bygge tryggere og sterkere nærmiljøer.

Community har utviklet et sett retningslinjer for å tydeliggjøre hva som er akseptabel væremåte i nettsamfunnet og hva som ikke er det.

I alle samfunn ønsker folk å bli behandlet med respekt, og det er kjernen i våre retningslinjer for Community. Vi er alle beboere i et nærmiljø, og vi må behandle hverandre deretter.

Hjelp oss med å hjelpe deg!

Community ber deg og andre i nærmiljøet som utgjør fellesskapet ditt om å være våken og rapportere innhold som du mener bryter med disse retningslinjene. De brukerne av plattformen som bryter retningslinjene, kan risikere å bli suspendert. Dette kan igjen føre til permanent utestengelse fra Community.

Det er viktig å merke seg at på grunn av det store mangfoldet av mennesker i de ulike nærmiljøer, så kan innhold du personlig ikke liker, i enkelte tilfeller allikevel ikke bryte med retningslinjene for Community.

Vær en behjelpelig og omsorgsfull beboer i ditt nærmiljø.

De informative samtalene som oppstår mellom beboerne i nærmiljøet er hjerte og sjel i fellesskapet, noe som betyr at alle er berørt når samtaler blir mindre trivelige. Community sine retningslinjer forbyr innlegg og svar som angriper, diskriminerer, fornærmer, eller mobber andre.

Community er ikke en plattform for kontroversielle synspunkter

Plattformen er ment å være en informasjon og kommunikasjonskanal og bør ikke brukes som en plattform for å fronte kontroversielle saker, personlige syn på kontroversielle emner eller politiske kampanjer.

Community ble utviklet som en informasjon og kommunikasjonsplattform for å skape relevans for beboerne i det å finne informasjon om nærmiljøet, og i forhold til at lokale aktører og lokalt næringsliv kan kommunisere sin informasjon til beboerne i nærmiljøet.

Community oppmuntrer til å fremme lokalt næringsliv på en ansvarlig måte

Community støtter lokale bedrifter og oppfordrer aktivt brukerne til å dele interessant og nyttig informasjon om deres favoritt-tjenester og virksomheter. Community oppfordrer brukerne i nærmiljøet til å gi bort eller kjøpe og selge varer. Community ønsker at lokale virksomheter aktivt annonserer sine produkter og tjenester i nærmiljøets nabolag.