Personvern

Community er et nettsamfunn for norske nærmiljøer.

Community skal være en aktiv lokal samfunnsbygger i nærmiljøene ved å skape levende, trygge inkluderende nærmiljøer med mangfold.

Derfor er vi opptatt av å ivareta ditt personvern på en betryggende måte.

Community´s behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk lov. Vi anbefaler at du setter deg inn i denne erklæringen i sin helhet. Denne forklarer:

  • Hvilken type informasjon vi samler inn fra Community sine brukere
  • Hvem vi deler denne informasjonen med
  • Hvorfor og hvordan vi bruker denne informasjonen
  • Og dine juridiske rettigheter

Alle som bruker Community må forstå forventningen om at andre brukeres personvern skal respekteres og beskyttes. Ved å bryte personvernregler vil dette kunne føre til permanent utestenging fra Community.

Når betegnelsen «Community» brukes i det følgende menes, med mindre annet er presisert, Community sine nettsider, domener, og app (Android- og iOS), heretter kalt «Tjenester» som gir brukerne tilgang til Community-plattformen.

Personvern-erklæringen gjelder personopplysninger som er innhentet via alle aktuelle Community kanaler, slik som for eksempel på Community.no eller i Community App. Administrerende direktør i Community er behandlingsansvarlig for hvordan Community samler inn og bruker personopplysninger.

Slik behandler Community personopplysninger

Innsamling og utlevering av opplysninger

a) Administrasjon av bruker-data

Når du oppretter en bruker-id i Community vil vi behandle de opplysningene om deg som er nødvendige for at vi skal kunne administrere ditt brukerforhold og for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten (GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav b og f). Dette innebærer at for eksempel dine kontaktopplysninger lagres og sammenstilles i et felles medlems/kunderegister som er tilgjengelig for de ulike tjenestene i Community profil-fotografi.

De opplysningene som registreres ved oppretting av bruker-id er normalt navn, adresse og e-postadresse, samt ditt mobilnummer, fødselsdato og profil-fotografi.

b) Samtykke til å motta råd og nyheter fra Community

For at Community skal kunne gi deg relevante anbefalinger og tilbud tilpasset deg, trenger vi ditt samtykke. Et samtykke til dette innebærer at Community kan bruke opplysninger knyttet til din bruker-id til for eksempel å sende deg nyhetsbrev og innhold tilpasset dine tilbakemeldinger og ditt bruksmønster.

c) Samtykke til deling av informasjon med samarbeidspartnere

Community har inngått databehandler-avtaler med alle selskap det deles informasjon med, slik at dine rettigheter ivaretas på best mulig måte.

Alle samtykker til behandling av dine personopplysninger er frivillige og kan når som helst trekkes tilbake. En oversikt over dine samtykker og mulighet til å endre disse finnes under «Rediger profil» i Appen

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med Community, kan vi sende deg en undersøkelse for å spørre deg om hvordan din opplevelse var (GDPR artikkel 6 nr. 1 f). På denne måten lærer vi hvordan vi kan forbedre oss. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, og dersom du ikke ønsker å dele denne typen opplysninger med oss kan du la være å svare på undersøkelsen.

Anonymisering og sletting av data

Community anonymiserer opplysninger om deg når det ikke lenger anses nødvendig å oppbevare opplysningene. Slike opplysninger kan bli brukt til formål som ikke kan knyttes til deg personlig, slik som statistikk som kan hjelpe oss å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.

Dine rettigheter

Innsyn

Den som er registrert i Community sine systemer har rett til innsyn i egne opplysninger. Du kan også finne informasjon om opplysninger du selv har registrert på din profil i Appen og be om å laste ned disse.

Retting og sletting

Du kan selv rette, slette eller supplere uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger i Appen. Om du ikke klarer dette, har du rett til å be om hjelp ved å kontakte Community AS på post@community.no.

Skal du bytte bosted, vil dine personlige opplysninger følge deg til ny adresse. Om du ønsker å slette din profil, gjør du dette ved å velge profil på menylinjen, deretter administrer konto og slett meg.

Community vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager.

Databehandlere

Community har inngått databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på Community´s sine vegne. Databehandlerne vil etter avtale med Community behandle personopplysningene dine på en betryggende måte, og kan ikke bruke opplysningene til egne formål. Community pålegger databehandlerne å sørge for trygg informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Særlig om sikkerheten på Community.no

Community er opptatt av din sikkerhet, og for at denne skal ivaretas best mulig benytter Community i dag såkalt HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), som er en sikrere utgave av HTTP. Det betyr at all datatrafikk mellom din nettleser og vår server er kryptert med SSL (Secure Socket Layer).

Informasjonskapsler

Community bruker i dag hverken egne eller tredjeparts informasjonskapsler (cookies) på Community.no

Cookies er små informasjons-filer som lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg. Informasjonskapslene medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.

Google Analytics samler anonymisert bruksstatistikk over nettsiden. Hvis du likevel ikke ønsker at denne type anonyme data skal samles inn fra deg, kan du melde deg av denne innsamlingen her: Google Analytics.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å lage en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukere søker. På den måten kan vi gjøre Community.no bedre tilpasset det brukerne faktisk ønsker av informasjon.

Applikasjoner fra Community

Dersom du laster ned applikasjonen fra Community vil de personopplysningene du selv legger inn bli lagret og sammenstilt i vår database etter samme mønster som nevnt over vedrørende opprettelse av bruker-id.

Dette innebærer at de opplysningene som er nødvendige for å levere tjenesten til deg lagres, mens vi vil be om ditt samtykke til å samle inn ytterligere informasjon eller bruke opplysningene til andre formål. Merk at det kan gjelde tilleggsvilkår for bruk av den enkelte applikasjon. Du kan administrere dine samtykker på "Rediger Profil" i Appen.

Tilbakemeldinger du gir fra Appen

Community benytter en tjeneste fra Instabug der du som bruker kan gi tilbakemelding om hva du finner nyttig, ønsker forbedret, eller informere om feil i appen. Når du benytter denne tjenesten vil din e-postadresse bli oppgitt slik at vi kan holde kontakten og besvare dine spørsmål.

Dersom du rapporterer feil vil Instabug også dele skjermbildene som ledet opp til feilen. I slike tilfeller kan dine skjermbilder inneholde personlig informasjon. (Hva gjør vi med denne?)

Del/tips-tjenesten

Community delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele innlegg fra Appen. Opplysningene som oppgis i denne forbindelse, slik som e-postadresse eller mobilnummer, blir ikke lagret.

Personverninnstillinger

Du kan avgi og trekke tilbake dine samtykker under «Rediger profil» i Appen.

Rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, kan du klage ved å sende en skriftlig henvendelse til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.

Endringer

Community kan oppdatere denne personvernpolicyen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester.