barcode in Oslo

Hva løser community plattformen?

Community knytter nærmiljøet tettere sammen, ved å samle og strukturere relevant lokal informasjon og gjøre den lettere tilgjengelig for nærmiljøets innbyggere.

I tillegg kategoriserer Community informasjonen, slik at innbyggerne blir mer bevisste på hva som faktisk er tilgjengelig av informasjon i nærmiljøet.

  • Hva skjer (Arrangementer)
  • Kjøp og salg
  • Tilbud
  • Grupper
  • Småjobber
  • Hverdagshelten
  • Myndighets-informasjon